Badrumsbesiktning

ANLITA EN VÅTRUMSBEHÖRIG BESIKTNINGSMAN !

Vi  är utbildade av Byggkeramikrådet (BKR) och har genom åren skaffat oss en bred och god erfarenhet gällande bygg- & våtrumsentreprenader. våtrumsbesiktningar och säker vatteninstallationer.

Våra uppdragsgivare är väldigt ofta privatpersoner och bostadrättsföreningar som anlitar vår specialistkompetens inom konsumententreprenader och våtrum (badrumsrenoveringar).

Under våra år som besiktningsmän har vi märkt ett ökat behov att specialkompetens inom just våtrumsentreprenader. Dels behovet av kompetent och oberoende kvalitetssäkring vid konsumententreprenader (badrumsrenoveringar) genom besiktningsuppdraget. Därtill behovet av en objektiv och sakkunnig medlare för de fall där beställare och entreprenör inte fullt ut kom överens.

Vår ambition är att fylla dessa båda behov, till förmån för såväl beställare, entreprenörer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Probatio besiktningars styrka och främsta konkurrensfördel är vår erfarenhet från entreprenadbranschen. Flera av våra besiktningsmän har under sin yrkeskarriär själva projekterat, arbetslett och byggt hundratals badrum.

Välkommen att kontakta oss!

Badrumsbesiktning- Varför anlita en besiktningsman?

Sveriges bostadsinnehavare renoveras som aldrig förr, och med det ökar antalet fukt- och vattenskador. Dessa skador medför alltid stora kostnader för såväl hushållen som försäkringsbolagen.

Läs mer

Folksam uppger att omkring 9.000 av 40.000 årligen kontrollerade badrum är underkända och menar att det beror på byggfusk och slarv.

65000 vattenskador per år

Varje år reglerar försäkringsbolag omkring 65.000 fuktskador i svenska hushåll till en skadekostnad omkring 2,5 miljarder kronor.

Genom att anlita en besiktningsman kan du undvika att bli en av de 65.000 skadedrabbade per år.

”Inte materialet som är boven”

Fyra av Sveriges största försäkringsbolag har gått samman i en samverkansgrupp i anledning av de fortsatt många fuktskador som regleras av försäkringsbolagen. En slutsats de nått är att materialet inte är boven, orsaken är hur arbetet utförs. Samtidigt konstateras att konsumenten saknar tillräcklig kompetens för att kravställa och kontrollera entreprenaden (badrumsrenoveringen). Genom att anlita en besiktningsman knyter du till dig den kompetens som krävs för att säkerställa arbetets utförande och riktighet.

Mest klagomål på hantverkare

Konsumentverket har sedan 2005 sammanställt statistik över klagomål som kommer in till landets konsumentvägledare. Allt jämt sedan dess har hantverkartjänster legat överst på klagolistan. Anledningen till klagomålen är renoveringar som går över tiden, att uppdragen inte utförts som överenskommits samt att arbetena fördyrats.

Genom att anlita en besiktningsman kan du undvika omotiverade tilläggskostnader och felaktigt utfört arbete.

Skadeståndsskyldighet gentemot grannar och bostadsrättsförening

En fuktskada i flerbostadshus påverkar inte sällan grannar och hela bostadsrättsföreningen. Om du har ett badrum som exempelvis genom felaktigt utförd renovering eller undermåligt underhåll genererar en vattenskada som medför kostnader för andra i fastigheten riskerar du att bli skadeståndsansvarig. Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att underhålla och förebygga skador i din bostad.

Genom att anlita en besiktningsman får du kännedom om skador eller risker för skador, som kan förebygga eller minska omfattningen på fuktskador.

Mervärde vid försäljning

Vid försäljning har det i princip blivit standard att fråga efter kvalitetsdokument och intyg för badrummen. Dessa dokument är dock upprättade av den som utfört arbetet. Ett besiktningsutlåtande kan ge extra trygghet åt köparen, och därmed öka värdet vid försäljning.

Genom att anlita en besiktningsman får du ett oberoende utlåtande över badrummets status, vilket (om badrummet är rätt uppfört) kan öka värdet vid försäljning.

Fel från början, allt måste göras om

Allmänna reklamationsnämnden gav en klagande konsument rätt mot entreprenören, som utfört bristfälliga installationer av vatten och avlopp vilket resulterat i att fukt och lukt spred sig i bostaden.

ARN sa i sitt beslut att ”de fel som förekommer är så allvarliga att arbetet måste göras om från grunden”.

Genom att anlita en besiktningsman kan du förebygga att arbetet utförs felaktigt från början och att därför hela renoveringen måste göras om.

Vänta inte tills du får en skada

Har du råd att välja bort en kvalitetsgranskning (besiktning) av ditt badrum? Vare sig du renoverat själv, anlitat en bekant eller en behörig entreprenör kommer ditt försäkringsbolag i händelse av en skada att utreda skadeorsaken.

För att försäkringsbolaget fullt ut ska ersätta en vattenskada krävs att arbetet är fackmässigt utfört då alla försäkringsbolag har samma princip i sina villkor; att försäkringen endast täcker sådant som är oförutsett. Är byggnationen eller renoveringen i badrummet inte fackmässigt utförd så kan skadan inte heller sägas vara oförutsedd. Detsamma gäller äldre badrum där det finns synliga brister, så som sprickbildningar, hål eller andra skador på ytskikt eller tätskikt.

Alltså, om skadan uppkommit som följd av att badrummet är felplanerat, felaktigt utfört eller inte uppfyller de krav som ställs exempelvis genom kraven i BBV, GVK och Säker Vatten är det högst sannolikt så att du kommer att belastas med kostnader för att avhjälpa skadan.

Genom att anlita en besiktningsman kan du förebygga de risker som äventyrar framtida skador och kostnader.

Förbesiktning

Ett befintligt badrum som har allt mellan noll och massor med år på nacken, där en nyttjare eller ägare blott önskar veta mer om badrummets skick och status.

Läs mer

Det kan vara som del i beslutsunderlag huruvida badrummet ska renoveras, eller ingå som del i en pågående tvistefråga. Befintliga skador eller risk för framtida skador identifieras. Ett protokoll med utlåtande, kontrollpunkter samt fotodokumentation överlämnas.

Slutbesiktning och Statusbesiktning

Vårt vanligaste uppdrag är Statusbesiktning och slutbesiktning badrum, där en konsumentbeställare låtit en entreprenör utföra en badrumsrenovering och nu vill ha ett objektivt utlåtande om utförandet.

Läs mer

Inte nödvändigtvis, men ofta finns det bakomliggande meningsskiljaktigheter mellan parterna, varför utlåtandet kan vara vägledande för vidare diskussion om färdigställande, avhjälpande av fel alternativt prisavdrag. Ett protokoll med utlåtande, kontrollpunkter samt fotodokumentation överlämnas.

Besiktningspaket 1+1

Den bäst förebyggande tjänsten, där vi delbesiktningar en badrumsrenovering i två steg, 1 förbesiktningar och en slutbesiktning.

Läs mer

Vi kontrollerar VVS-installationer (vatten & avlopp), konstruktion och tätskikt innan de är färdigställda, vilket med ofta enkla medel gör det möjligt att avhjälpa fel innan processen kommit för långt.

* Priset gäller inklusive resor upp till 6 mil enkel resa, besiktning upp till 1 h på plats samt utlåtande som skickas till parter via e-post

 

SBB Byggingenjörerna

Behöver du hjälp med en badrumsbesiktning?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Vi finns på Facebook!

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Tipsa om oss...
RING OSS IDAG!