Ditt besiktningsföretag

Jesper Andersson, är VD och ägare av Probatio Besiktningar AB.

Han är utbildad bygg- & anläggningsingenjör och har över 15 års erfarenhet från byggbranschen, bland annat hos SKANSKA och PEAB m.fl. Under 11 år arbetade Jesper även som polis innan han återvände till byggbranchen.

Läs mer

På Länsförsäkringar i Södermanland arbetade han under två år som byggskadetekniker/ besiktningsman och genom sitt arbete där insåg han han vidden och konsekvenserna av vad olika felaktiga konstruktioner och ibland även dåligt hantverk kan ställa till med och vilka stora problem det medför, framför allt för privatpersoner, både ekonomiskt och psykiskt.

2013 startade han därför eget företag och vidareutbildade sig genom SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, till certifierad besiktningsman för att sedan kunna hjälpa och bistå både företag och privatpersoner med överlåtelse- och entreprenadbesiktningar.

Behovet av opartiska och dokumenterat duktiga besiktningsmän är stort och idag verkar Probatio Besiktningar AB i Stockholms- och Göteborgsområdet men har även uppdrag i andra delar av Sverige.

Probatio Besiktningar AB är numera så mycket mer än ett renodlat besiktningsföretag.

– Vi är ett komplett byggkontrollföretag dit kunden kan vända sig och finna precis den kompetens dom efterfrågar. I dagens samhälle är utbudet och tillgången obegränsad tack vare internet och det finns både stora men också väldigt många små och duktiga besiktningsmannaföretag där ute och vi har bestämt oss för att vara det kompletta byggkontrollföretaget, inget annat företag skall kunna erbjuda så breda och kompletta byggkontrollösningar som Probatio besiktningar AB, säger Jesper.

Varför ska man välja just Probatio Besiktningar?

– Dagens samhälle håller ett högt tempo, 24 h om dygnet, 365 dagar om året. Tillgången och utbudet är enormt och säker man på t.ex. ”besiktningsman” eller ”OVK” får man oändlig med träffar på nätet och man vet egentligen inte vem eller vilka man ska välja. Därför finns vi. Vad en person än söker efter på nätet ska det vara självklart att kontakta oss. Lika självklart som att om man letar efter nytt hus så besöker man ”hemnet” innan man letar vidare.

Vad gör Probatio Besiktningar så speciellt?

– Vi är det självklara valet när en potentiell kund vill hitta en kompetent, kunnig, trovärdig och pålitlig expert gällande segmentet byggkontroll. Ingen annanstans ska det vara så enkelt att hitta rätt kunskap, rätt kompetens och till rätt pris som hos Probatio Besiktningar. Vi på företaget sitter tillsammans inne med en kunskapsbank på flera 100 år, det gör oss unikt och det gör att vi blir det självklara valet när du behöver hjälp med inom facket byggkontroll avslutar Jesper.

Jesper Andersson

Jesper Andersson
Ägare Probatio AB

SP CITAC Certifierad entreprenadbesiktningsman betyder att:

  • Innehar en godkänd ingenjörsexamen.

  • Har minst 5 års utövande av självständig väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet. Dessutom ha omfattande erfarenhet av verksamhet som besiktningsman. Med omfattande verksamhet menas erfarenhet av minst 300 timmars besiktningsverksamhet, under en tvåårsperiod.

  • Har god kunskap om lagstiftning och bestämmelser inom sitt arbetsområde. Man skall avlägga skriftligt prov med godkänt resultat vid certifieringens början och vid förlängningen av certifiering.

  • Innehar en godkänd konsultansvarsförsäkring för entreprenadbesiktning

  • Upprätthålla sin kompetens och kontinuerligt tillgodogöra sig nya regler och kunskaper inom området samt att han årligen rapporter genomförd fortbildning.

Godkänd överlåtelsebesiktningmsman betyder:

  • För att godkännas av SBR – och därmed vara kvalificerad för titeln ”Besiktningsman SBR” – ska personen ha dokumenterad byggteknisk utbildning som uppfyller SBRs krav.

  • Besiktningsmannen skall ha genomgått SBRs grundkurs för överlåtelsebesiktning.

  • En ”Besiktningsman SBR” har granskats och godkänts av SBRs antagningsutskott och har åtagit sig att följa SBRs etiska regler och bestämmelser för besiktningsverksamhet, samt är underställd SBRs ansvarsnämnd.

  • Ett grundläggande krav är att besiktningsmannen innehar giltig ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning med villkor som godkänts av SBR. Det är dock upp till respektive besiktningsman att se till att uppfylla de krav som ställs från försäkringsgivaren för att upprätthålla giltig försäkring.

BKR- byggkeramiska rådet godkänd besiktningsman. Specialicering besiktning av våtrum.

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Tipsa om oss...
RING OSS IDAG!