Fukt- & riskkonstruktionskontroll

Vi har bott i hus sedan 100- tals år tillbaka och under lika lång tid har byggtekniken utvecklats till där vi är idag.

Läs mer

Man bygger helt enkelt inte hus på samma sätt som förr på grund av att man efter hand upptäckte att den byggteknik man använde då inte var hälsosam vare sig för huset eller för människorna som bodde i huset.

Av den anledningen kan man anlita en av våra besiktningsmän för en stickprovmässig provborrning  i golvkonstruktion och väggkontruktion med 120mm hål för att se om det finns skador i husets stomme eller för att se om det är en risk för en framtida skada. Mätningen utförs med vasilainstrument, med mätprob samt elektrisk resistansmätare typ Bollman och Protimeter.

Relativ fuktighet (RF)

Fukt i luft och i byggmaterial är en av dom stora farorna i ett hus och luftens fuktighet mäts i Relativ Fuktighet (% RF). RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar. Men redan vid 60 % RF korroderar stål, vid 70 % -75 % RF finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel). I Sverige ligger medelvärdet för utomhusluften över året runt 80 % RF.

Fuktkvot (FK)

Ett materials fuktighet, t.ex. en regel eller en vindskiva, mäts oftast i fuktkvot (FK). FK är ett mått på förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt material i kg. Vid fuktkvoter överstigande 17 % i gran och furuvirke finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel).

Kontakta oss så berättar vi mer om hur en undersökning går till.

Vill du veta mer om våra fukt- & riskkonstruktionskontroll?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Vi finns på facebook!

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Tipsa om oss...
RING OSS IDAG!