Köparbesiktning

Idag blir det mer och mer självklart att hus besiktigas i samband med en försäljning då en köparebesiktning och/eller säljarbesiktning ofta bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter. 

Vad är syfte och mål för köpare med en överlåtelsebesiktning?

Läs mer

Som köpare har du ett stort ansvar och en undersökningsplikt vid ett husköp. Det är inte alltid lätt att själv undersöka ett hus och veta vilka fel och brister man ska leta efter.

För att undvika otrevliga överraskningar bör du låta utföra en besiktning via oberoende besiktningsman.

Att låta besiktiga huset är en hjälp på vägen och en del i att uppfylla din undersökningsplikt. Köparen har enligt lag en omfattande undersökningsplikt, som finns reglerad i Jordabalken (kap.4, § 19). 

Besiktningen och det utlåtande du får om husets skick är ett bra beslutsunderlag vid ett köp. Besiktningen är också ett bra sätt att lära känna ditt nya hus, samt skaffa dig så mycket möjligheter och rättigheter som möjligt ifall det faktiskt är något som framkommer då du redan flyttat in i ditt nya boende. Besiktningsmannen har ett ansvar för det utförda uppdraget mot dig som beställare i 2 år efter besiktningstillfället.

 

Hur går en köparbesiktningen till?

Besiktningen börjar med en genomgång med beställaren där man går igenom hur besiktningen kommer att gå till. En liten frågestund med säljarna hålls då de känner till huset och dess historik. De får möjlighet att bistå med egna uppgifter som exempelvis åtgärder, underhåll eller kända brister i huset. Det är en byggnadsteknisk besiktning som är okulär i sitt grundutförande, vilket innebär att man inte gör några ingrepp i fastigheten. Det finns möjlighet att utöka omfattningen av besiktningen genom att även boka ytterligare tjänster som exempelvis areamätning eller utökad fuktkontroll.

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Besiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett protokoll. Besiktningsprotokollet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Viktigt att nämna är att alla hus har fel eller brister i varierande grad och mängd och man ska inte låta sig nedslås av det. Se det som positivt istället att man får vetskap om det som eventuellt kan eller ska åtgärdas och vad som kan vara bra att hålla under uppsikt.

En Köparbesiktning är helt enkelt en god investering för ett tryggare husköp.

Vill du boka en besiktningsman för en köparbesiktningar?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Vi finns på facebook!

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Tipsa om oss...
RING OSS IDAG!