Köpargenomgång

Ta del av besiktningsutlåtandet.

Om säljaren redan har beställt och låtit utföra en överlåtelsebesiktning av huset i samband med försäljningen, är det viktigt för dig som köpare att få möjlighet att ta del av utlåtandet från besiktningen. Besiktningsmannen hjälper dig med en del av din undersökningsplikt.

Läs mer

Som köpare har man ett mycket stort ansvar enligt lag (Jordabalken kapitel 4, § 19) att undersöka huset och dess skick.

Priset för en köpargenomgång är kraftigt reducerat jämfört med att göra en helt ny besiktning av byggnaden.

När du som köpare väljer en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning. Besiktningsmannen har alltså samma ansvar gentemot dig och samma villkor gäller som för den ursprungliga beställaren. Priset för en köpargenomgång är kraftigt reducerat jämfört med att göra en helt ny besiktning av byggnaden.

Besiktningmannen svarar på frågorna

På en köpargenomgång går våra besiktningsmän noggrant igenom besiktningsutlåtandet med dig och samtliga noteringar om eventuella fel, brister och risker förklaras. En genomgång på plats i huset rekommenderas starkt eftersom besiktningsmannen då tydligare kan redogöra för sina iakttagelser och eventuella missförstånd eller feltolkningar kan undvikas.

Vid genomgången kan du givetvis ställa alla de eventuella frågor som kan finnas till besiktningsmannen, för att räta ut eventuella frågetecken och få en klarare bild av husets skick. Kom ihåg att få hus är felfria och köpargenomgången är också ett bra sätt att få veta vad som kan vara bra att tänka på med huset inför framtiden, både praktiskt och ekonomisk.

Se det som ett väldigt bra sätt att lära känna ditt nya hus.

Vi tar ansvar

Du får ett ansvarsförhållande till besiktningsmannen som gäller under 2 år från besiktningsgenomgången. Det innebär att besiktningsmannen och vi som företag bär ansvar gentemot dig för att besiktningen är korrekt utförd.

Du som köpare har en kvarstående undersökningsplikt för de delar av fastigheten som inte ingår i en överlåtelsebesiktning eller som undantas i besiktningsutlåtandet.

Vill du boka en köpargenomgång?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Vi finns på facebook!

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Tipsa om oss...
RING OSS IDAG!