Okulär VA- kontroll

Våra besiktningsmän har i allmänhet större erfarenhet av installationer för vatten och avlopp än en normalt bevandrad husköpare/ägare.

Läs mer

I en vatten och avloppskontroll redovisas därför bedömningar och eventuella rekommendationer som gäller installationen. I en okulär kontroll av vatten och avlopp grundar sig bedömningar och rekommendationer delvis på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och försäkringsmässiga avskrivningar eller andra uppenbara indikationer på fel.

Syftet med den okulära kontrollen är också att underlätta för försäkringsbolag som arbetar med försäkringar för dolda fel med utökat skydd för exempelvis vatten- och avloppsinstallationer. Kontrollen beställs och utförs därför ofta i samband med en överlåtelsebesiktning.

Några undersökningar i form av mätningar, asbestinventering eller filmningar av vatten och avloppssystem med mera utförs inte av besiktningsmannen. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet fackmän med särskild behörighet för respektive installation.

Den innebär inte att besiktningsmannen garanterar funktion eller att installationen inte är i behov av en översyn, underhåll, uppgradering eller reparation. För att säkerställa detta kan det också krävas en utredning av en behörig fackman.

Ett skriftligt protokoll upprättas och kontrollen är att betrakta som en nyttig tilläggsinformation.

Vill du veta mer om våra okulära VA- kontroller?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Vi finns på facebook!

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Tipsa om oss...
RING OSS IDAG!