Överlåtelsebesiktning

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

Läs mer

Vem kan utföra en överlåtelsebesiktning?

Lagen ställer inga krav på hur en överlåtelsebesiktning ska utföras eller på besiktningsmannens yrkeskompetens. Därför finns många som utför besiktningar utan att vara godkända av SBR, och utan att ha den dokumenterade utbildning som krävs för ett sådant godkännande.

Vill man vara säker på att besiktningen utförs av en av SBR godkänd besiktningsman ska denne ha titeln ”Besiktningsman SBR”. Det innebär att besiktningen utförs enligt en av SBR framtagen metod. För att godkännas av SBR ska besiktningsmannen dessutom vara byggingenjör eller motsvarande, och ha genomgått SBRs särskilda utbildning för besiktningsarbete. Läs mer om certifierad respektive godkänd besiktningsman under fliken ”din besiktningsman”.

Varför ska ett hus besiktigas?

Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad säljaren lovar.

Läs mer

Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19. Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.

Vad omfattas inte av besiktningen?

Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet ingår inte i besiktningen. Installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte heller. Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår.

Vad händer om huset inte duger?

När köparen får besiktningsutlåtandet kan köparen (beroende på köpeavtalet) besluta att antingen köpa huset på de villkor säljaren kräver, avstå från köpet, be att få en garanti från säljaren, inleda diskussioner om en reducering av priset eller att be att få genomföra en fördjupad undersökning.

Syftet med en överlåtelsebesiktning är att:

  • Besiktningsmannen förklarar olika typer av så riskkonstruktioner och eventuella konsekvenser, samt informerar även om vad man som hus- eller fastighetsägare bör tänka på.

  • Säljaren informerar om vad han/hon känner till om huset, både positivt och negativt.

  • Du som köpare får en sammanfattning av vad som konstaterats och vilken risk detta utgör för huset.

  • När besiktningen är klar får du ett besiktningsutlåtande via e-post. Läs igenom utlåtandet noggrant och tveka inte att kontakta besiktningsmannen för att klargöra eventuella frågor.

Sälj tryggt med dolda fel- försäkring!

När du har sålt ditt hus vill du gå vidare med lätta steg, fokusera på din nya bostad och slippa oroa dig för oönskade samtal från köparen. Den som säljer sin villa eller sitt fritidshus är ansvarig för dolda fel i fastigheten i hela tio år.

Med en dolda fel-försäkring kan köparen vända sig direkt till Philipsson & Partner med sina anspråk. Dom utreder ärendet och vem som bär ansvaret för skadan samt betalar ut eventuell ersättning. En trygghet för både köpare och säljare.

Kontakt

Adress:
Box 3058
103 61 Stockholm

Besöksadress:
Svetsarvägen 15, Solna
Telefon: 08-226030


Klostergatan 20
582 23 Linköping
Telefon: 013-4742422

E-post: web@philipssonpartner.se

Vill du boka en överlåtelsebesiktning?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Vi finns på facebook!

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Tipsa om oss...
RING OSS IDAG!