Säljarbesiktning

Besiktiga för en tryggare bostadsaffär!

Att köpa eller sälja hus är för många av oss den största affären vi gör i våra liv. 

Idag blir det mer och mer självklart att hus besiktigas i samband med en försäljning då en besiktning ofta bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter.

Läs mer

Varför överlåtelsebesiktning?

För säljare ger en utförd besiktning ett bättre utgångsläge då husets skick och status redovisas redan i förväg. Besiktningen är också en bra hjälp för mäklaren för att kunna göra en rättvis värdering av huset. Spekulanter på visning kan känna sig tryggare med vetskapen om eventuella fel eller brister i husets aktuella skick, vilket ofta bidrar till en säkrare budgivning och affär.

Idag vill fler spekulanter kunna läsa ett besiktningsprotokoll redan på visning för att få en klarare bild av vad man köper. Det är annars tråkigt att behöva upptäcka eventuella fel och brister i efterhand som kan ändra förutsättningarna och orsaka att det blir en mer komplicerad affär än nödvändigt.

Säljare ges också möjlighet att utföra förbättringsåtgärder. Många gånger är det små saker som man som husägare inte är medveten om såsom spruckna betongpannor, spillskydd för de vitvaror som kräver detta, och andra saker som ofta är enkla för säljare själva att åtgärda inför en visning. Besiktningen kan med fördel även kombineras med en dolda fel försäkring som bidrar till att göra affären ännu tryggare.

Hur går besiktningen till?

Besiktningen börjar med en liten genomgång med beställaren där man går igenom hur besiktningen kommer att gå till. En liten frågestund med säljarna hålls då de känner till huset och dess historik. De får möjlighet att bistå med egna uppgifter som exempelvis åtgärder, underhåll eller kända brister i huset. Det är en byggnadsteknisk besiktning som är okulär i sitt grundutförande, vilket innebär att man inte gör några ingrepp i fastigheten. Det finns möjlighet att utöka omfattningen av besiktningen genom att även boka ytterligare tjänster som exempelvis areamätning eller utökad fuktkontroll.

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Besiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett protokoll. Besiktningsprotokollet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Hur hjälper det köparen?

Har en överlåtelsebesiktning utförts tidigare på huset åt dig som säljare, erbjuds köpare av huset att mot en kostnad ta del av protokollet samt genomgång på plats eller per telefon. Detta hjälper köpare att uppfylla en del av sin långtgående undersökningsplikt (enl. jordabalken kap.4, § 19).

Köpare får också kunskap om sitt hus genom att det är omfattande undersökt. Tanken är därmed att slippa tråkiga överraskningar i efterhand som ingen hade räknat med.

Vill du boka en besiktningsman för en säljarbesiktningar?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!

Vi finns på facebook!

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Tipsa om oss...
RING OSS IDAG!